ISBN : 9786257311731

Mevlana, Mevlevilik, Tasavvuf ve Aşk

A.Galip Mevlana, Mevlevilik, Tasavvuf ve Aşk

Bütün bir tasavvufu aşk kavramına indirgemek mümkün. Ancak bir koşula bağlı olarak ileri sürülen bir mümkünlüktür bu. Tasavvufi
aşk, beşeri olana bir mecazi göndermedir. Mutlak hakikati, koşulsuz kavramayı hedefleyen tasavvuf nesnesine aşkla yönelmeyi
biricik yöntem olarak benimser. Araya hiçbir aracı koymaksızın hakikatin kalbe doğmasını arzular. Bu doğuş belli bir yönelişin
sonucu olacaktır. O halde sufi, belli bir hayat tarzının sürdürücüsü olmalıdır. Sufi, kalbinde keşfetmeyi, sırrına ermeyi istediği
hakikate karşılıksız bir aşkla bağlıdır. Bu haliyle de dünyaya sırt çevirecek, kendisini dünyevi hazlara bağlayacak, yönlendirecek
tutkuları yok edecek irade güçlülüğü kazanmaya çalışacak bir hayat sürecektir. Benliği, nefsi öldürme girişimi diye adlandırılan bu yaşam biçimi sufiyi belli bir olgunluğa eriştirecek, dünyadan uzaklaştırdıkça hakikate yaklaştıracaktır.

Yazarın Kitapları

Yorumlar

Satın aldığınız ürünle ilgili yorum yazıp görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.