kalbin öteki yarısı – Abdülkadir Budak

FacebookTwitter

“Bir köyün boşaltılması nasıl bir şeydir?”
Roni Margulles

Kuşun yeni karılmış zifte konması gibidir
Kefeni yeğlemesi bir kışın kar yerine
Yakıcı yaz gününde gölgenin çekip gitmesi
Çekilmesi gibidir kabına sığmayan nehrin
Çarmıhlı bir yorumla belki de İsa özeti

İkiye bölünür bir kalp, duymaz acıyı öteki
Bir köy boşaltılırken Dilan’ın aşkı eskir
Çocuklar büyür birden, anneler şaşırmaz buna
Yıldızlar erkenden yatar, lambanın gazı tükenir

Kerpiç düşer yarım kalır bir duvar
Geyiklere rastlanır avcının gözlerinde
Ah böyle zamanlarda sıradan biri olur
Saçları kırk belikli güzelim Dilan bile,

Elbet veda edilmez bir köy boşaltılırken
Varsa sandık odaları anılar kalır orada
Gözyaşıyla çizilmiş bir kalp resmi bulunur,
Dilan’ın D’si görülür öteki yarısında

Konuşma ustasıyız kısık seslerimizle
Habire kül üretiriz ateşlerden habersiz
Körükleriz bir yangını söndürmek umuduyla
Kendimizi temize çektik sanırız
“Bir köyün boşaltılması nasıl şey” sorusuyla

FacebookTwitter
FacebookTwitter