ben Allah’ı gördüm 1.bölüm- Köksal Erdenoğlu – okb56

ben allahı gördüm
FacebookTwitter

I.
O

sen Onun çamurusun
bir kere yanıldı -çömlek yaptı
bir kere daha yanıldı -maymun yaptı
O, işi çabuk kaptı…
üçüncüsünde seni yaptı,
aynı malzemeden

0.

LOGOS

1:1 Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrıyla birlikteydi ve
söz Tanrıydı.

1: 4 Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

1: 5 Işık karanlıkta patlar. Karanlık onu alt edemedi.

1; 14 Logos Gökten İndi İnsan Oldu / Logos;

Kelam, Söz /

İncil_

***

Cibran’dan duymadın mı O’nu? Yazık sana!
Sen Onun dünüsün, O senin yarının,,,
O müsebbib:
Sebeplerin aslı,,,
sen bir sebepsin, o halde, bir sonuçsun,,
Sen O’sun Onun Çekirdeği,
Onun yazgısı O’nun ruhusun,,
O hakikat
gerçeksin sen-
KİM KİMİN; O mu senin,
Sen mi O’nun düşüsün

sen Onun tersisin – O bir kral sen soytarı O bir soytarı sen kral
sen Onun düzüsün – çocuğusun sen Onun O çocuk sen misin değil misin?
sen Amadeus’sun, sevgilisi sen Buddhasm:
O^’nun dostu
Şemssin, Mevlana’sm:
Aşığısın Zühre’sin
sen bir yana dünya bir yana
Leyla’sın
Bir başkasın
Yana yana

**

O bir düştü
ol diyordu oluyordu
ol diyordun oluyordu

bir tanrın olsun ve bir Tanrın olmasın bir tanrın olsun! bir Tanrın değil
bir oluyordu, bir olmuyordu
Tanrı,
annen onun da annesi maşuk onun cismi,
a” onun ismi,,

 

Tl

sevgi bir düştü
anne de, dost da, insan da, çiçek de, sevgili de bir düştü
BEN bir düştü,
ben ham bir düştü belki, ama asiydi de, ben olgun ben ilkel,
ben hem vahşi hem evcil
ben olmuş
ben aşmış, yok olmuş…
bir olmuş, bir olmamış …

İnsana kızdı Şeytanı yarattı
İnsanı sevdi Buddhayı yarattı,,
300gr siyahla, 300gr beyazla sonsuz gri yarattı,,

 

in
+++
matematik şemali onun,
Pİ bir maskesi,
virgülden önce sonlu, virgülden sonra sonsuz,
x bir maskesi,
iki, üç ve on da
ondokuz da doksandokuz da yüz de
bin de binbir de„
binbirkare de, küp de,„ küp kere, küre gibi, Ay kadar güzel
binbirüzerinebir de„
sıfır onun sureti,, 1, yüzü

***

Sordum sarı çiçeğe
Muhammed girecek mi cennetine?
Bilmiyorum, ümmetinden ve Ayşe’ye sorumlu,,
Peki kim girecek?
Her şeyi değil
Şu kadarını bil:
Küçük prens, tüm çocuklar
Don kişot ve aklını aldıklarım
Sokrates’le sordu, Kant’la akıl etti Hegel’le düşündü Marx’la eyleme geçti Friedrich, Halil ve Vladimir yoldaşıdır Newton’la, Einstein la, Heisenberg’le devrim yaptı,, Sağana yazdırdı kendini, Sağan Onu gördü, aydınlandı, gözleri pırıl pırıl oldu,
Sezar’la, Süleyman’la, İskender’le hükmetti, Kleopetrayla evlendi,, Onunla dolu dolu yaşadı, Onu piramitlere gömdü, üzüldü, kendine küstü bir Firavunun beynine saklandı bir karınca kadardı bir filin beyninde bir gün nereye dokunduysa o beyinde Firavun bunu farketti, dahası idrak etti o an bir karıncaya döndü Firavun, o ise bir file Firavun karıncası; beyni patladı, SecondBang o patlak beyinden, Firavun Akineton’dan yeniden doğdu yeniden yayıldı

***

zaman onun imtihanıydı, eğmeliydi onu, bükmeliydi, Zamanı eğdi ve büktü,
3° sen ondan koptun, ona kavuşacaksın, bil istedi ışığın hızını sonsuz değil, sonlu yazdı bu yüzden geçmişi şimdiye, şimdiyi geleceğe sakladı
mucizesini gösterdi, başka mucize arama herşeyi yoktan yarattı
unutulmaz bir şovla
“Bang” diyemedi insan ona, “bigbang” dedi.
( Tektanrılığa geçişte kırılmayı temsil eden Firavun Akinetonun 50 dizesi İncil’de yer almaktadır. Mumyasına, kafatasına yapılan otopside ciddi bir beyin rahatsızlığına sahip olduğu tespit edildi)

 

önce inkar etti kendini
sonra iki peygamber eskitti,
ilkinde adil oldu, İkincisinde kendini sevdi
üçüncüsünde barıştı kendiyle, peygamberine söyledi, peygamberi dininin ismini İslam; Barış koydu Allah dedi adına
“Yalnız” oldu, “Tek” kaldı,
Kozmos dedi adına her şeyle “Bir” herşey “Bir bütün” oldu,

 

VII

 

her canlı onun mabedi
her mabedin içine
ayrı bir kutsal kitap koydu;
DNA,
o kitabı dört harfle yazdı,
her kitaba bir tutam hata serpti, gerisini oluruna bıraktı
her canlıya bir ömür biçti
o ömre bir ünlem, üç virgül, bir nokta koydu,,

 

vm
bir gün biri çıktı tek kurşun sıktı kafasına
komaya girdi
katili eline bir fosil aldı bu onun mumyası dedi ölüm haberini yedi cihana
yetmiş iki millete yaydı
uzun süre komada kaldı
bir gün biri ona bir yudum “su” içirdi, bir damla “Ay” diyen de var; “Hilal” diyen de var, komadan uyandı onu vuranı sevdi beklemediğiydi,
bir Tanrının bir insandan beklemediğiydi onu affetti

 

 

IX

“Aşk” onun kalbi- bir Pulsar “Ölüm” onun gizemi bir Karadelik
Deş o kalbi, onun kanını iç! Muradına erer özgür olursun
+++
bir kar tanesinde-
bir karıncada görürsen onu
bir çocuğun, bir dostun, bir sevgilinin gözlerinde- sevdiğin, seni seven bir insanın gözlerinde – dedenin gözlerinde-
bilcümlesi tek kelime
sek kelime
Ayna da görürsen Onu
bir 61de görürsen
Ölümsüz olursun!

IX

Hadi Tanrı Baba, – bir de babasın ya- küllerinden doğanı
sana sevdireyim, radikal bir durumdan bahsedeyim;
tekbaşmahk..
hemcinslerim yalnızlık deyip ağlaşıp durur, oysa insan tek başmayken bir asal sayıdır, sadece kendine de bölünmez, bire bölersen
tam kendisiyle
karşılaşırsın,
sıfıra bölersen sonsuzlukla

acıdan kalbi tekleyeni sana yollardım, iyi bir kalp doktorudur derdim;
çiçekler iyi gelir dedin, tarçın kokusu, balıklar, kediler iyi gelir, dostlar iyi gelir,
dua etmek iyi gelir dedin, kendin için değil, başkası
için dua etmek,
bu iyi gelir dedin,
kalbine bakan başka kalpler iyi gelir,
annen iyi gelir,
mizah ve su iyi gelir, sadece bir sözcük olarak “su”, ve uslanmak ve edepli olmak iyi gelir;
edebin içinde hiçbir yasak yoktur; böyle edebi olmak iyi gelir dedin…
Sen doktor gibi konuştun, dize şairden gelsin:
öpücükten insan yapmak…

**

La ilahe illallah
Sen teksin ve sen bütünsün
XIII
Siyahın siyah, beyazın beyaz olması tesadüf olabilir mi
XIV
aşk dilsiz
tanrı sessiz
gerçek yorumsuz
hakikat ise kor
büyük tanrı küçük tanrıyı yutar
XV
Allah: El-alem bin Malum

 

ben allahı gördüm

FacebookTwitter
FacebookTwitter