Kemal Varol – Kin Yolu

FacebookTwitter

varmak dediğimiz hep bir vahadır
hiç gitmeyenler sonunda herkese yol olurlar

ne zaman uzağa baksak boşluğun develeri
kalmak dedikçe uzaklar içimize şüphe damlar

yanık otların çağırdığı rüzgâr oluruz giderek
o son meşeye çırpınan ayaklarımız kin dolar

kadim kervanların vasiyetiyle susarız çöle
anlarız gitmekle de tamamlanmaz yollar

yollar, yollar; bir gün elbet konuşacaklar
hiç gitmeyenler sonunda herkese yol olurlar

FacebookTwitter
FacebookTwitter